Fonduri europene POR 2007-2020

Consultati lista proiectelor depuse si contractate prin Programul Operational Regional in cele doua perioade 2007 - 2013 si 2014 - 2020.

Cautati o firma dupa nume, judet sau masura

Vrei sa inveti de la cei mai buni?

Cauta orice proiect depus in perioada 2007-2020 si implementat prin POR (Programul Operational Regional). Pentru fiecare proiect in parte puteti urmari statusul proiectului, valoarea contractata si valoarea platitata. De asemenea urmariti titlul proiectului sau achizitiile facute. POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională: Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Situatia contractarii proiectelor

30261 de proiecte implementate in valoare de 4400 milioane de lei.
111 contracte noi semnate in valoare de 42 milioane de lei
46 de contracte reziliate in valoare de 1,6 milioane de lei
168 de proiecte necontractate in valoare totala de 8,4 milioane de lei.